Kamdhenu Gow Dham celebrating Gopashtmi on 26th Nov.