CELEBRATION OF DASLAKSHAN PARVA IN DWARKA

Jain Samaj Dwarka (Regd.) will be celebrating the Daslakshan Parva and Kshamavani Parva Mahotsava at community hall of Sanmati Kunj C.G.H.S. Ltd., Plot No.19A, Sector-6, Dwarka, New Delhi. Daslakshan Parva will be from 19th September to 30th September 2012 and Kshamavani Parva Mahotsava will be celebrated on 2nd October 2012. On 18th September 2012 at 7 AM the Pratimaji of Jinendra Bhagwan will proceed from 1008 Shri Shantinath Jin Mandir, Palamgaon to make temporary chaitalya at Sanmati Kunj.

The daily programe are as follows:

From 6 AM: Samuhik Abhishek, Shanti Dhara, Nitya Niyam Pooja, Parva Pooja

Evening 7 PM to 9 PM: Samuhik Aarti, Pravachan by Shastriji, Prashnna Manch, Cultural Programe.