Kavya Sandhya in Dwaka

Sukh Dukh Ke Sathi Sanstha organized a Kavya Sandhya at Community Hall of Delhi Appartments Dwaka . Dr. Harish Naval, Dr. Sudha Naval, Dr. Ashok Lav, Sh P B Mishra, Sh Ashok Verma, Smt Asha Shaily, Smt Shabana, Sh. R.K. Trivedi and others read their poems. More than 150 people gathered and enjoyed the evening.