Dwarka Ramlila: Lanka Dahan

Dwarka Ramlila Management facilitating DPC Mr. Ojha

Sugriv Ram and Lakshman
Sugriv and Ram
Public enjoying Ramlila