Sargotsavam 2011 – CONGRATULATIONS to Winners from Dwarka

The following children participated from Dwarka won prizes in the National Capital Region level  Sargotsavam 2011 conducted by Jansanskriti Central Committee……
Sno
ITEM
NAME
Parent
1
Tabala
Abhiram Nair
Anil Nair
2
Essay Writing (English)
Aiswarya Nair
Anoop Kumar
3
Story Writing (English)
Aiswarya Nair
Anoop Kumar
4
Folk Song (Group)
Aiswarya S Kumar
C Sunil Kumar
5
Group Song
Aiswarya S Kumar
C Sunil Kumar
6
Light Music
Aiswarya S Kumar
C Sunil Kumar
7
Painting
Christina John
M P Yohannan
8
Group Dance
Devika Harikrishnan
9
Group Dance
Gauri Nair
Vinod Nair
10
Tabala
Gokul Menon
T M G Menon
11
Folk Song (Group)
Manisha S Kumar
C Sunil Kumar
12
Group Song
Manisha S Kumar
C Sunil Kumar
13
Group Dance
Marin John
14
Folk Song (Group)
Megha Manoj
Wg Cdr Manoj Kumar
15
Group Song
Megha Manoj
Wg Cdr Manoj Kumar
16
Poem Recitation
Mohit Manoj
Wg Cdr Manoj Kumar
17
Classical Music
Mohit Manoj
Wg Cdr Manoj Kumar
18
Folk Song (Group)
Mohit Manoj
Wg Cdr Manoj Kumar
19
Group Song
Mohit Manoj
Wg Cdr Manoj Kumar
20
Film Song
Mohit Manoj
Wg Cdr Manoj Kumar
21
Group Dance
Pranamya S
Snehajan P
22
Folk Song (Group)
Samyukta Satheesh
Satheesh K G
23
Group Song
Samyukta Satheesh
Satheesh K G
24
Folk Song (Group)
Saurav P V
Vinod Kumar P V
25
Group Song
Saurav P V
Vinod Kumar P V
26
Folk Song (Group)
Sreedhu Vijayan
E P Vijayan
27
Group Song
Sreedhu Vijayan
E P Vijayan
28
Essay Writing (English)
Vaishnavi Vishwanath
M S Vishwanath
29
Poem Writing (English)
Vaishnavi Vishwanath
M S Vishwanath
30
Folk Song (Group)
Vani Babu
Babu C K
31
Group Song
Vani Babu
C K Babu
32
Folk Song (Group)
Yamini Nambiar
Asokan Nambair
33
Group Song
Yamini Nambiar
Asokan Nambair

Jansanskriti – Dwarka
173 – Sector-1, Pocket 2, Dwarka, New Delhi – 110 075
Chairman : PK Ravindranathan – 98106 31392
Secretary : E P Vijayan – 98711 16251