Maithili – Bhojpuri Academy organising Seminar and Natya Utsav at Dwarka

Maithili – Bhojpuri Academy, Delhi Organising at CCRT, Sector-7, Dwarka

National Bhojpuri Seminar on 28 March 2009
Contemporary creative Literature
Time: 10.30 AM
Inauguration : Dr. Sasuarhman Faruki ( Saraswati Samman)
Participants
Sh Ravinder Srivastava ‘Jugni Bhai’, Dr Nagendra Prasad Singh
Prof. Gopeswar Singh, Dr. Sidharth Shiv Shankar

Lunch : 1.00 PM

Time: 2.00 PM
Preside : Dr. Asha Rani Lal
Participants
Dr. Taieyab Husain ‘Pidit’, Dr. Prem Prakash Pandey
Prof. Nandu Ram, Prof. Vagish Shukl

National Maithili Seminar on 29 March 2009
Contemporary creative Literature
Time: 10.30 AM
Preside: Prof. Vidyanath Jha ‘Vidit’
Participants
Dr. Shefalika Verma, Dr. Maghan Prasad
Sh Pradeep Bihari, Dr. Devshankar Navin

Lunch : 1.00 PM
Time: 2.00 PM
Preside : Dr. Mohan Bharadwaj
Participants
Dr. Nita Jha, Dr. Gangesh Gunjan
Sh Kumar Shailesh, Sh Sri Dharam

Natya Utsav at CCRT, Sector-7, Dwarka

Bhojpuri Natak on 28 March 2009 at 6.00 PM
Inauguration: Prof.(Dr.) Randaras Mishra
Chief Guest: Sh Surendra Kaul ( Director, CCRT)

Natak : Kachot
Rachna & Direction – Sh. Mahendra Prasad Singh
Prastuti : Ransri, Delhi

Maithili Natak on 29 March 2009 at 6.00 PM
Chief Guest: Prof. Devendra Raj Ankur
( Ex Director, National Natya School)

Natak : Kimkartavyamurd
Rachna- Sh. Rohini Raman Jha
Direction – Sh Sanjay Chaudhari
Prastuti : Mithilangan, Delhi
Contact: 23699682
Dr. Ravindra Nath Srivastava, Secretary

Dr. Anil Mishra, Vice President
Maithili – Bhojpuri Academy, Delhi