Hay Murlidhar Chaliya Mohan … Bhajan by Vidyut Thakur