R.K.Laxman ki Duniya on SAB TV

Artists of Sab TV Atul Parchur, Deepak Ghai and Vandana Pathak promoting new serial R.K.Laxman Ki Duniya Photo:Joginder Dogra