NAVARATHRI FESTIVAL AT SRI RAM MANDIR

24.10.2012 – Wednesday – VIJAYADASAMI DAY

07.00 AM Mahanyasa Ekavara Rudra Japam & Abhishekam
Ganapathy Homam, Durga Homam, Sri Suktha Homam

11.30 AM Deeparadhanai and Prasadam Distribution

Support for puja sponsorship, contribution & donations.

For any clarifications, please contact anyone of the following:

SRI RAM MANDIR
(Unit of The Delhi Bhajana Samaj – Regd)
Regd Off : HAF Pocket 2, Sri Ram Mandir Marg, Sector 7, Dwarka, New Delhi 75

Shri N. Loganathan – 9868809429
S. Ganesan – 9810138189
Y.V.S. Mani – 9212320945