Latest film release – Jalpari – The Desert Mermaid

Film: Jalpari – The Desert Mermaid ; Release Date : 31, August 2012
Director — Nila Madhab Panda
Producer — Sushilkumar Agrawal
***** Starring ***** 
Lehar Khan, Krishang Trivedi, Harsh Mayar